23% v/d Nederlanders vindt altijd bereikbaar zijn niet belangrijk

23% van de Nederlanders vindt het niet belangrijk om altijd bereikbaar te zijn en 22% vindt dat wel belangrijk. Dit is bijna de helft minder dan op internationaal niveau, waar 42% het belangrijk vindt om altijd bereikbaar te zijn. Hiermee wijkt Nederland sterk af van de overige landen. Het percentage wat het niet belangrijk vindt om altijd bereikbaar te zijn, ligt op internationaal niveau een stuk lager; slechts 11%. Nederland is, samen met Duitsland, Zweden en Canada een van de vier landen waarvan de groep, die het niet belangrijk vindt om bereikbaar te zijn, groter is dan de groep die dit wel belangrijk vindt.

In dit GfK online onderzoek is aan 27.000 respondenten, over 22 landen verspreid, gevraagd hoe sterk men het eens of oneens is met de stelling: 'Belangrijk om altijd bereikbaar te zijn'.

Bij mannen zijn de meningen evenredig verdeeld; zowel 22% is het eens als oneens met de stelling. Bij vrouwen is er een klein verschil; zo vindt 21% het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn en 23% vindt van niet.

Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen, zijn het vooral de jongeren die het belangrijk vinden om altijd bereikbaar te zijn; 30% bij 15-19 jaar en 26% bij de leeftijdsgroep 20-29 jaar. Vanaf 40 jaar en ouder is het merendeel het oneens de stelling en vindt het dus niet belangrijk om altijd bereikbaar te zijn.

Vergelijking tussen de landen
Dit onderzoek maakt op een grootschalige manier een vergelijking tussen de verschillende landen. Het percentage die het belangrijk vindt om altijd bereikbaar te zijn, ligt in Rusland en China (beide 56%) het hoogste. Daarna volgt Turkije met 53%. Dit zijn de enige 3 landen waarbij meer dan de helft van de bevolking het eens is met de stelling. In Duitsland is de meerderheid het niet eens met de stelling (34% niet eens versus 16% eens). Daarna volgt Zweden (28% versus 22%), Canada (24% versus 23%) en op de vierde plaats Nederland (23% versus 22%).

bereikbaar zijn Nederland