GfK: Nederlanders liever meer tijd dan meer geld

Ook vindt men ervaringen belangrijker dan bezittingen

21% van de Nederlandse bevolking heeft liever meer tijd dan meer geld. 9% is het hier volledig mee oneens. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Met uitzondering van de 15-19 jarigen, hebben alle leeftijdsgroepen t/m 60-plussers liever meer tijd dan meer geld. Bij de 15-19 jarigen is het aandeel eens/oneens even groot (14% eens versus 15% oneens). Dit blijkt uit een internationaal GfK onderzoek.

In China (41%), Brazilië (37%) en Argentinië (32%) zijn er veel meer mensen die meer tijd belangrijker vinden dan meer geld. Kijken we naar de voorkeur voor ervaringen versus bezittingen dan vindt 36% van de Nederlandse bevolking ervaringen belangrijker dan bezittingen. 3% is het hiermee oneens. Iets meer vrouwen (39%) dan mannen (33%) geven hun voorkeur voor ervaringen. Alle leeftijdsgroepen geven een overduidelijke voorkeur voor ervaringen boven bezittingen.

In Mexico (57%), Argentinië en de VS (beide 53%) zijn de hoogste percentages die voorkeur geven aan ervaringen boven bezittingen.

Over het Onderzoek

In dit GfK online onderzoek is aan 22.000 respondenten, ouder dan 15 jaar, over 17 landen verspreid (Nederland n=1001), gevraagd in welke mate ze het eens of oneens zijn met twee stellingen: "Ik zou meer tijd dan geld willen hebben". De tweede stelling in dit onderzoek is: in welke mate bent u het eens of oneens met de stelling "ervaringen zijn belangrijker dan bezittingen". Het veldwerk is uitgevoerd in de zomer van 2016 en de data zijn gewogen op de demografische samenstelling van de online populatie 15+ in ieder land. De landen die meegenomen zijn in dit onderzoek zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Rusland, Zuid Korea, Spanje, Engeland en Amerika.

meningen t.o.v. materialisme

liver meer tijd dan geld