1/3 Nederlanders wil nu genieten en maakt zich later druk over sparen

34% van de Nederlanders geniet liever van vandaag en maakt zich later wel zorgen over sparen.

In dit GfK online onderzoek is aan 27.000 respondenten, over 22 landen verspreid, gevraagd hoe sterk men het eens of oneens is met de stelling: "Ik geniet liever van vandaag en maak me later wel zorgen over sparen."

De verschillen liggen erg dicht bij elkaar. Zo is 32% het in meer of mindere mate niet eens met deze stelling. Vrouwen neigen meer naar een 'spaarmentaliteit', zo is 34% het oneens met de stelling versus 30% eens. De meeste mannen zijn het eens met de stelling dat je nu genieten moet en dat zorgen over het spaargeld later wel komt (37% eens versus 29% oneens).

Van de 34% van de Nederlanders die het eens zijn met de stelling, is 11% het 'volledig mee eens' en 23% 'mee eens'. Het percentage dat aangeeft het oneens te zijn met de stelling bestaat uit 9% volledig oneens' en 23% 'mee oneens'. 31% van de respondenten laat weten geen mening te hebben.

Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen, zijn het vooral de jongeren die genieten van vandaag en zich later wel druk maken over sparen (37% bij 15-19 jaar en 20-29 jaar) en 40% bij de leeftijdsgroep 30-39 jaar. Niet verrassend is dat het merendeel van de 60-plussers het oneens is met de stelling (36% oneens vs 27% eens).

Vergelijking tussen de landen
Dit onderzoek maakt op een grootschalige manier een vergelijking tussen de verschillende landen. Vergelijken we Nederland met de internationale resultaten, dan is Nederland een middenmotor als het gaat om het percentage mensen (34%) dat liever geniet van de dag en zich later wel zorgen maakt over sparen. Het percentage wat het niet eens is met deze stelling ligt in Zweden (31%), Japan (31%) en Nederland (32%) het laagst. Hong Kong is het enige land waar meer dan de helft van de bevolking meer een 'spaarmentaliteit' heeft, 54% is het oneens met dat je nu moet genieten en je later pas zorgen moet maken over sparen. Tsjechie (49%) en Brazilie (45%) volgen daarna.

ik geniet nu en maak me later wel druk over sparen