GfK Privacy­verklaring

12 januari 2016

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de panel- en onderzoeksactiviteiten van GfK Netherlands BV (GfK) binnen het GfK Panel, het ConsumerScan Panel en het ConsumerClick Panel (samengevat als 'genoemde panels''). Deze Privacy Verklaring beschrijft hoe GfK de persoonsgegevens die u op onze panel websites en in onze onderzoeken, op zowel vaste als mobiele applicaties verstrekt, verzamelt en gebruikt.

Belofte
GfK is een marktonderzoeksbureau dat via allerlei onderzoeksmethodes gegevens verzamelt. Ons doel is onderzoeksgegevens en analyses van zeer hoge kwaliteit te leveren aan bijvoorbeeld commerciële bedrijven, overheidsinstellingen en de marktonderzoeksbranche zelf. Hierbij nemen wij uw privacy, en dus het gebruik van uw persoonlijke gegevens, uiterst serieus.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. Als u deelneemt aan de beschreven panels of onderzoeken daarbinnen, dan stemt u in met het opslaan en de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze Privacy Verklaring. De Privacy Verklaring kan worden gewijzigd door GfK. Wij adviseren u daarom de Privacy Verklaring regelmatig opnieuw te bekijken.

Normen & Gedragscodes
Als verantwoordelijke partij heeft GfK de verwerking van persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. GfK conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

Daarnaast hebben wij de Gedragscode voor Verwerking van Persoonsgegevens bij Onderzoek en Statistiek onderschreven. Deze Gedragscode is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). De Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens als respondenten meedoen aan een onderzoek.

Persoonlijke gegevens van het panellid worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. GfK gebruikt persoonsgegevens enkel voor marktonderzoeksdoeleinden en gebruikt deze nooit voor marketing- of verkoopactiviteiten. Uw beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden ook nooit door GfK aan derden afgestaan voor directe marketing- en verkoopactiviteiten.

Verzameling persoonsgegevens
Uw deelname aan onze panels en onderzoeken is altijd volledig vrijwillig. U bent op geen enkele wijze verplicht ons informatie te verstrekken.

In uitzonderlijke gevallen kan GfK u vragen om informatie te verstrekken over meer vertrouwelijke persoonsgegevens. Vertrouwelijke gegevens zijn bijvoorbeeld: uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw fysieke of mentale gezondheid, en uw seksualiteit. Wij zullen deze vertrouwelijke gegevens uitsluitend verwerken indien u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt en zoals het volgens de geldende privacywetgeving is toegestaan.

Kinderen onder de 16 jaar die deel willen nemen aan onze panels of onderzoeken, dienen dit te doen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Ditzelfde geldt indien u onder curatele gesteld bent of indien ten behoeve van u een mentorschap is ingesteld. Neemt u deel aan onze panels of onderzoeken zonder de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger, dan is GfK niet aansprakelijk.

Het GfK Panel houdt zich het recht voor om de persoonsgegevens na opzegging (tijdelijk) te bewaren. Ook hier uiteraard met inachtneming van de geldende termijnen in de privacywetgeving.

Doeleinden gegevensverwerking
Tijdens en na de registratie in onze panels vragen wij u altijd om verschillende persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens slaan wij op in onze database. Uw adres en emailgegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om met u te communiceren via email, brief, telefoon of aan u beschikbaar gestelde onderzoek applicaties. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om uw bestelde beloning op te sturen. GfK kan hierbij ook een derde partij gebruiken. Deze derde partijen zijn enkel toegestaan om uw persoonsgegevens voor van tevoren vastgestelde en overeengekomen GfK onderzoeksdoeleinden te gebruiken.

Andere persoonsgegevens verzamelen we om u voor relevante en interessante onderzoeken uit te nodigen. Ze worden ook ingezet om het onderzoek na dataverzameling beter te kunnen duiden in analyses en rapportages. GfK zal de resultaten van haar onderzoeken, met binnen redelijke grenzen te verwachten inspanning, zoveel mogelijk in geanonimiseerde vorm en op geaggregeerd niveau verstrekken aan onze opdrachtgevers.

GfK kan opdrachtgevers of derde partijen inschakelen om ons gegevens te verstrekken die ze hebben verzameld over u, om deze toe te voegen aan uw bestaande persoonsgegevens. In zulke gevallen wordt slechts een minimum aan persoonsgegevens overgedragen zodat zij deze kunnen koppelen volgens vastgestelde en overeengekomen GfK onderzoeksdoeleinden.

Cookies
GfK maakt bij online dataverzameling gebruik van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat uw internetbrowser of andere applicatie ontvangt en daarna opslaat op het betreffende apparaat. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. De aan onze panels verwante onderzoeken plaatsen cookies via ons eigen website domein gfk.com en via onze onderzoekpartners (derde partij cookies). Dit gebeurt bijvoorbeeld via websites, vragenlijsten, e-mails of apps.

Door deel te nemen aan onze panels en onderzoeken gaat u als gebruiker akkoord dat GfK cookies plaatst. U gaat ook akkoord met het feit dat deze worden gebruikt door GfK of derde partijen als opdrachtgevers en leveranciers voor vastgestelde en overeengekomen doeleinden gerelateerd aan onze onderzoeken. Denk hierbij aan het uitvoeren van diverse vormen van onderzoek, maar ook aan het verbeteren van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van GfK services rond ons onderzoek (zoals inloggen, beloning, vragenlijst kwaliteit, website/app gebruik en andere zaken) Deze cookies gebruiken wij om uw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat uw paswoord onthouden wordt, dat u dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen, of voor een kwaliteitscontrole van het onderzoek. Daarnaast zet het GfK Panel ook cookies in voor onderzoeksdoeleinden, waarbij uw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. Een cookie kan bijvoorbeeld registreren of u door ons gemarkeerde pagina's, stukjes tekst of advertenties bezocht of gezien heeft. Ook kan een cookie bepaalde content (teksten, beeldmateriaal) op een bezochte website wijzigen om te zien of dit effect heeft op de keuzes van de gebruiker. Dit stelt onze opdrachtgevers in staat om de inhoud van deze websites te analyseren en te optimaliseren. Cookies kunnen ook worden ingezet om fraude binnen de panels en onderzoeken op te sporen.

GfK onderscheid sessie-cookies en blijvende cookies. Deze gebruiken we voor verschillende doeleinden. Sessie-cookies verlopen wanneer u uw internetbrowser sluit. Blijvende cookies staan voor onbepaalde tijd, of totdat ze verwijderd worden, op het betreffende apparaat. U kunt onze cookies te allen tijde weigeren of zelf verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt uw browser bijvoorbeeld zo instellen dat er geen cookies geplaatst worden of dat er geen cookies van derde partijen geplaatst mogen worden. Als u dit doet dan is er wel een risico dat u niet alle websites/applicaties van GfK optimaal te gebruiken zijn of dat u niet aan alle onderzoeken kunt deelnemen.

Ander technologieën
Naast het gebruik van cookies, kunnen ook andere technologieën ingezet worden in de genoemde panels en verwante onderzoeken van GfK. Denk hierbij als voorbeeld aan web beacons, pixels, scripts, tags, flash cookies (zoals html 5), geografische detectie, device ID?s. Met deze technologieën verzamelt, verzendt, verwerkt en rapporteert GfK bijvoorbeeld gegevens als uw locatie op een bepaald tijdstip, de besturingssystemen van uw randapparatuur, contact met in-app reclame uitingen en oorsprong (redirect-link) van uw contact met GfK.

Ook deze technologieën kunnen worden gebruikt door GfK of derde partijen (als opdrachtgevers en leveranciers) voor vastgestelde en overeengekomen doeleinden gerelateerd aan onze onderzoeken.

Veiligheid
GfK neemt maatregelen om te verzekeren dat al uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Wij doen dit via passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsrichtlijnen. Zo is de toegang tot persoonsgegevens gelimiteerd, en zijn de websites (waar u persoonsgegevens deelt) beveiligd via SSL-encryptie. GfK houdt toezicht op en evalueert haar privacybeschermingsmiddelen regelmatig, met als doel deze continu voor onze panelleden te verbeteren. Ondanks het voorgaande zijn transmissies via het internet en/of een mobiel netwerk nooit honderd procent (100%) veilig en kan GfK dus nooit volledige garantie geven voor de veiligheid van transmissies.

Zoals eerder benoemt, deelt GfK incidenteel persoonsgegevens met derden. Dit gebeurt nooit voor directe marketing- en verkoopdoeleinden, maar altijd voor gewenste diensten binnen panels en/of marktonderzoeksdoeleinden. Het delen van persoonsgegevens met derden gebeurt onder contractueel vastgelegde voorwaarden/verplichtingen voor deze derden die het gebruik van deze persoonsgegevens beperken.

GfK kan in zeldzame gevallen toestaan dat een derde partij (bijvoorbeeld via applicaties of cookies op de randapparatuur) rechtstreeks persoonsgegevens van panelleden inzamelt. Deze openbaarmaking is vrijwillig en voorafgaande gaat de klant of partner altijd een schriftelijke overeenkomst met GfK aan die het gebruik van de persoonsgegevens beperkt tot marktonderzoeksdoeleinden

Toestemming en inzage
Door het gebruik van de diensten binnen onze panels verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacy beleid van GfK en met de behandeling en de verzameling van de gegevens die u betreffen in overeenstemming met deze privacyverklaring. U gaat tevens expliciet akkoord dat uw persoonsgegevens mogen worden overgedragen naar de Verenigde Staten en andere delen van de wereld, en dat deze persoonsgegevens daar mogen bewerkt worden.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens (of die van anderen, als u de wettelijk vertegenwoordiger bent) in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. U kunt hiertoe contact met GfK opnemen van de contactgegevens in deze privacyverklaring. Wij zullen binnen 30 dagen antwoord geven op uw vraag.

Contact
GfK Panel Team
GfK Netherlands B.V.
Krijgsman 22-25
1186 DM Amstelveen