Winkelen voor het plezier wordt steeds minder populair

Uit onderzoek van GfK is gebleken dat de populariteit van 'funshoppen' in 2016 opnieuw verder is afgenomen. Vergeleken met 2015 is het aandeel Nederlanders dat wel eens gaat funshoppen afgenomen van 55% naar 49%.

Niet alleen het aantal mensen dat wel eens voor het plezier gaat winkelen is gedaald. Onder de mensen die dit wel eens doen is ook de gemiddelde frequentie afgenomen. De meeste genoemde frequentie van funshoppen is nog steeds 1 tot 3 keer per jaar.

Onder alle leeftijdsgroepen en zowel onder mannen als vrouwen is het aandeel dat wel eens is gaan funshoppen in 2016 afgenomen. De daling is echter het sterkst onder 65-plussers en onder mannen.

Voor het eerst is in dit onderzoek ook gevraagd naar de favoriete locatie om te gaan funshoppen. Daaruit blijkt dat het centrum van een grote stad veruit favoriet is: 54% van de funshoppers geeft hieraan de voorkeur. Op een tweede plaats staat het centrum van het dorp/stad waar men zelf woont.

Funshoppen in outlet centers is favoriet bij 6% van de funshoppers. Opvallend hierbij is dat de groep 40-49 jarigen en mannen hier bovengemiddeld scoren.